Pomiń menu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie (Archiwum)

Ośrodek Pomocy Społecznej jest kluczową instytucją włączenia społecznego na terenie gminy Śrem. Celem działalności Ośrodka jest pełnienie roli organizatora i koordynatora systemu wsparcia społecznego dla określonych grup docelowych, wymagających pomocy w rozwiązywaniu problemów, których nie mogą pokonać, wykorzystując własne uprawnienia i możliwości, z poszanowaniem ich godności i podmiotowości, przy wykorzystaniu ich zasobów własnych oraz środowiska lokalnego. Jesteśmy  m. in. zainteresowani wszelkimi formami pomocy dla osób starszych, które tworzą coraz liczniejszą grupę. Chcemy zapewnić im możliwości odpowiedniego funkcjonowania w społeczeństwie.