Pomiń menu

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze (Archiwum)

Z faktu budowy przez dawnych mieszkańców (niemieckich, 1911 r.) prywatnej kolei lokalnej bierzemy lokalny przykład skutecznych inicjatyw oddolnych, samorządów, przedsiębiorców, rzemieślników. Po wojnie linia ta obsługiwała szereg polskich przedsiębiorstw i zakładów. Ludzie wspominają lata pracy przy tej kolejce z sentymentem. Na tej dualnej bazie budujemy lokalna tożsamość społeczności obywatelskiej. Zbieramy wspomnienia, urządzamy wystawy, tworzymy Park pamięci i skansen urządzeń technicznych. Całość to Park Kolei Szprotawskiej i Skarbnica Wspomnień Zielonogórzan.