Pomiń menu

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Wrocław

Stowarzyszenie społeczno-naukowe.
Kompleksowa działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Działa od 1960 roku. Org. OPP.
Aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu społecznie ważnych problemów związanych z kompleksową rehabilitacją medyczną, zawodową i społeczną ludzi niepełnosprawnych, likwidacją barier, zaopatrzeniem w sprzęt ortopedyczny i pomocniczy, kształceniem, pracą, wypoczynkiem i informacją oraz pełną integracją społeczną. Organizuje sympozja, konferencje naukowe, szkolenia i wydawnictwo.