Pomiń menu

Powiat Płoński i miasto Płońsk (Archiwum)

Grupa nieformalna działa na rzecz: zwiększenia aktywności społeczności lokalnej, działania na rzecz przejrzystości i transparentności władz samorządowych, promowanie wśród mieszkańców  inicjatyw uchwałodawczych i wiedzy o działalności samorządów oraz prawach obywatelskich (Np. prawo dostępu do informacji publicznej), promowanie budżetu obywatelskiego, działania na rzecz zwiększenia dostępności radnych dla mieszkańców.