Pomiń menu

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku (Archiwum)

PMDK jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą wychowania pozaszkolnego. Obok ‎prowadzenia kół zainteresowań, zajmuje się organizacją konkursów, półkolonii, warsztatów ‎oraz imprez środowiskowych o walorach edukacyjnych.
Do najważniejszych celów PMDK ‎należą edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, działalność charytatywna oraz integracja ‎środowiska lokalnego.‎
Uczestnikom ‎zajęć w rozwoju ich pasji i zainteresowań pomagają wykwalifikowani nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem, co przekłada się na liczne sukcesy w konkursach na szczeblach ‎regionalnych i ogólnopolskich.