Pomiń menu

Powiatowy Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Somoninie

W ramach akcji pragniemy włączyć młodych ludzi do współpracy z organami samorządu gminnego, jednocześnie zwiększając aktywność młodzieży. Chcemy podjąć dyskusje na temat istoty wolności słowa, które jak wiemy często jest pomijane i negowane w podejmowaniu decyzji. W dalszych działaniach zajmiemy się sprawami dotyczącymi organizacji imprez kulturowych i okolicznościowych, które dotychczas często nie obejmowały ich grupy wiekowej. Planujemy również upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży oraz promowanie społeczeństwa demokratycznego.