Pomiń menu

Stowarzyszenie Pozarządowe Mogilno

Stowarzyszenie „Pozarządowe Mogilno” to miejsce spotkań wspólnych spraw organizacji pozarządowych powiatu mogileńskiego. To organizacja, który skupia wokół siebie osoby fizyczne, głównie reprezentujące organizacje pozarządowe z powiatu mogileńskiego, choć wśród członków znajdują się także osoby rozpoczynające swoja przygodę z działaniami społecznymi. Dzięki udziałowi przedstawicieli organizacji pozarządowych w Stowarzyszeniu możliwe jest budowanie współpracy i podnoszenie kompetencji wszystkich podmiotów NGO w powiecie. Organizacja dzięki zaangażowaniu członków chce budować współpracę na linii organizacje pozarządowe – mieszkańcy oraz organizacje pozarządowe – samorząd lokalny.
Stowarzyszenie powstało 1.02.2022 r. jednak jego członkowie działają jako grupa nieformalna od marca 2021 r.