Pomiń menu

Pro Lesnicae bono (Archiwum)

Nieformalna grupa mieszkańców naszej Gminy Leśnica. Miłośnicy historii lokalnej i aktywni na codzień – we współpracy z Leśnickim Ośrodkiem Kultury i Rekreacji inicjowali i współorganizowali wystawy, odczyty a ostatnio oznakowanie dwujęzycznymi tablicami informacyjnymi historyczną ścieżkę pieszą z Leśnicy do Góry Świętej Anny. Aktualnie wraz z Radą Osiedla Nr 1 w Leśnicy (jednostką pomocniczą Gminy Leśnica) inicjują wycieczkę wraz z krótką prezentacją o tej ścieżce w dniu 13 października br. Rewitalizacja ścieżki Leśnica – Góra Świętej Anny ujęta jest jako zadanie podstawowe Gminy Leśnica do realizacji w latach 2016-2022 w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Leśnica na lata 2016-2022 przyjętym Uchwałą Nr XXVII/135/17 Rady Miejskiej w Leśnicy.