Pomiń menu

Projekt Rembertów (Archiwum)

Stowarzyszenie „Projekt Rembertów” wywodzi się z ruchu społecznego, który w 2020 roku rozpoczął działalność w dzielnicy Rembertów. Działania te miały na celu pokazanie mieszkańcom dzielnicy jak przy odpowiednim zarządzaniu i rewitalizacji terenów miejskich można zniwelować dotychczasowe zaniedbania. Ponieważ dostrzegliśmy problemy społeczności lokalnej postanowiliśmy założyć stowarzyszenie zwykłe, co zostało zrealizowanie w listopadzie 2020 roku. Od tego czasu sukcesywnie się rozwijamy.