Pomiń menu

Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przy Szkole Podstawowej nr 28 z Oddziałam Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Są grupą składającą się z Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego przy Szkole Podstawowej nr 28 z Oddziałam Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie przy ul. Radości 13. Realizują swoje ustawowe i statutowe obowiązki oraz czynnie włączają się w życie społeczności szkolnej. Wraz ze Szkolnym Kołem Wolontariatu, starają się organizować wydarzenia sprzyjające nawiązaniu bliższych relacji w społeczności szkolnej oraz rozbudzają poczucie solidarności i wzajemnej odpowiedzialności. Ich celem jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz osób potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności. Chcą, aby młodzi ludzie lepiej rozumieli to, co się wokół nich dzieje, po to, aby mogli skutecznie angażować się w działalność społeczną na rzecz potrzebujących.

W szkole odbędzie się konferencja na temat integracji z okazji 25-lecia utworzenia w SP 28 oddziałów integracyjnych. Konferencja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematem szeroko rozumianej integracji społecznej. Ich celem jako rodziców i uczniów jest zbadanie potrzeb, oczekiwań i możliwości osób z niepełnosprawnościami, a także zwrócenie na nie uwagi, pokazanie praktycznych rozwiązań oraz wymianę doświadczeń.