Pomiń menu

Rada Rodziców przy SP w Starych Babicach

Rada Rodziców działa w szkole współorganizując Pikniki Rodzinne, imprezy okolicznościowe. Dbamy o dodatkowe pomoce naukowe nie przewidziane budżetem zatwierdzonym przez Gminę a potrzebne naszym dzieciom. Podejmujemy działania na rzecz lokalnej społeczności np. koncert charytatywny chórów działających w Gminie (szkolne, seniorów, gminny dorosłych i w roli gwiazdy wieczoru chór przy szkole muzycznej w ośrodku dla niewidomych i niedowidzących w Laskach) na rzecz samego ośrodka w Laskach.