Pomiń menu

Rada Seniorów Dzielnicy Ursynów m.st.Warszawy (Archiwum)

-reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy,

-podejmowanie działań w celu integracji środowiska osób starszych

-wzmacnianie udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej