Pomiń menu

Rada Seniorów Gminy Supraśl

Rada Seniorów Gminy Supraśl zajmuje się sygnalizowaniem ważnych problemów, z którymi borykają się seniorzy, aktywizowaniem środowiska seniorów.