Pomiń menu

Rada Seniorów Miasta Katowice (Archiwum)

Jest to zespół o charakterze doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym. Współpracuje z władzami miasta w obszarze spraw lokalnych  a szczególnie w zakresie polityki senioralnej