Pomiń menu

Rada Seniorów Powiatu Karkonoskiego

Celem działania Rady jest służenie społeczności senioralnej oraz wspieranie i skupienie wokół siebie wszystkich tych organizacji i instytucji na terenie Powiatu Karkonoskiego, które w swoich zadaniach mają dbanie o dobro osób starszych.