Pomiń menu

Rada sołectwa Proszków (Archiwum)

Jesteśmy wiejską społecznością świeżo po nowych wyborach na sołtysa i radę sołecką. Ja jestem jednym z przedstawicieli rady sołeckiej i od razu postanowiłam wziąć sprawy w swoje ręce (tym bardziej, że jestem w tym składzie jedyną kobietą). Chcemy aby nasza społeczność bardziej angażowała się w prace we wsi i będziemy zmierzać do tego aby pokazać im, że praca społeczna też może przynosić satysfakcje. Działamy wespół z Panią Świetlicową i organizujemy dla dzieci różnego rodzaju warsztaty, zabawy, konkursy. W tym roku chcemy zająć się zmodernizowaniem terenu wokół zarośniętego stawu, odnowieniem placu zabaw, organizacją Dnia Dziecka i innych plenerowych imprez.