Pomiń menu

Razem bez granic

Jesteśmy społecznością uczniowską w Szkole Podstawowej nr 9 w Żywcu. Do naszej szkoły uczęszczają dzieci z Ukrainy. Pomimo zdalnego nauczania dzieci te przebywają w szkole , ucząc się zdalnie ze szkoły, są pod opieką nauczyciela. Przebywają także w świetlicy , biorą udział w zajęciach plastycznych , muzycznych , rekreacyjnych.