Pomiń menu

RAZEM dla mieszkańców Wiszni Małej 

W akcji „Masz Głos” grupa społeczników z Wiszni Małej stawia 3 cele:

– przeprowadzenie szerokiej kampanii społecznej w zakresie uświadomienia mieszkańcom ich praw w ramach demokracji samorządowej, partycypacji obywatelskiej i możliwości wpływu na decyzje władz

– doprowadzenie do organizacji posiedzeń organów Gminy w godzinach popołudniowych

– podjęcie skutecznych i przeprowadzanych na szeroką skalę działań prowadzących do zablokowania budowy jednego z największych centrów logistycznych w Polsce – przy zabudowach mieszkaniowych w Malinie.

Wszystkie trzy cele są wypadkową stosunkowo niewielkiego zainteresowania sprawami publicznymi w Gminie Wisznia Mała. Chcą to zmienić!