Pomiń menu

Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach (Archiwum)

Jesteśmy stowarzyszeniem pośredniczącym między organizacjami potrzebującymi wsparcia wolontariuszy, a osobami, które tej pomocy pragną udzielić. Przygotowujemy obie strony do współdziałania organizując szkolenia o aspektach prawnych i praktycznych pracy woluntarystycznej. Wspomagamy doświadczeniem, radą i inspirujemy do działania. W ramach projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, pn. „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” współfinansowanego
ze środków Unii Euro