Pomiń menu

Ruch Miejski Zielona Góra (Archiwum)

Jesteśmy obywatelami Zielonej Góry.

Bierzemy udział w miasto-twórczej roli oddolnych działań zaangażowanych.  Jesteśmy zainteresowani sprawami społeczności lokalnych i naszych jako mieszkańców miasta. Nasze działania to patrzenie zarządzającym na ręce, stanie na straży zieleni, czystego powietrza, wody –  zdrowego środowiska życia w mieście, kulturotwórcze i wspólnotowe procesy wzmacniające postawy obywatelskie i  poczucie odpowiedzialności za swoje otoczenie. Staramy się włączać i pobudzać mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w sprawach miasta, budować tożsamość z miejscem zamieszkania, w demokrację bezpośrednią i we współdecydowanie o wspólnej przestrzeni życia.

Pilnujemy planów miejscowych proponując konkretne rozwiązania, rewitalizacji obszarów miasta i podejmowanych decyzji na szczeblu samorządowym dotyczących miejskiej przestrzeni. Staramy się wchodzić z zarządzającymi we współpracę. W 2018r. udało nam się wyprostować błędne pojęcia rewitalizacji, co doprowadziło do częściowej zmiany planów magistratu co do obszarów rewitalizowanych.  Działanie znalazło się w Akcji Masz Głos. Cały czas jest wiele do zrobienia. Nie jest nam wszystko jedno dlatego jesteśmy aktywni. Dbamy o wspólne dobro.

Podejmowane przez nas inicjatywy  są wynikiem wewnętrznej potrzeby aktywizmu dla wspólnego dobra.  Nie rywalizujemy z zarządzającymi. Chcielibyśmy z  współpracować, by nasze wizje i pomysły były wykorzystywane i uznane wraz z naszym osobistym zaangażowaniem. Jesteśmy niezależni i apolityczni. Jesteśmy społecznością obywateli.