Pomiń menu

Samorząd Uczniowski Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rożnowie

Zależy nam przede wszystkim na aktywizacji społeczności szkolnej i mieszkańców, a także na zwróceniu uwagi władz na potrzeby młodzieży wiejskiej. Chcemy zrealizować różne wydarzenia i doprowadzić do budowy boiska szkolnego.

Do tej pory udało nam się m.in. zaktywizować społeczność dla osiągnięcia wspólnego celu, nawiązać współpracę z KGW, sołectwem, Radą Rodziców innymi Samorządami Uczniowskimi, pozyskać poparcie burmistrza, być na sesji rady miejskiej, spotkać się z Wojewodą, współorganizować sesję dialogu i zostać laureatami nagrody Super Samorząd.

To nasza druga edycja w akcji Masz Głos, z obecnym opiekunem od września 2020 roku.