Pomiń menu

Stowarzyszenie SATORI

Nasze cele to upowszechnianie zdrowego stylu życia i sportu, poprzez organizację treningów karate, warsztatów kulinarnych, wykładów o zdrowym żywieniu, wyjazdów na zawody krajowe i międzynarodowe, obozy i półkolonie sportowe, zgrupowań „Noc Wojowników” oraz integracja różnych grup społecznych i środowiskowych. Co roku działalnością obejmujemy ok. 500 osób w tym dzieci i młodzież z rodzin zastępczych, placówek socjoterapeutycznych i wychowawczych, seniorów oraz osoby zagrożone wykluczeniem.