Pomiń menu

SDL Spichlerz

Stowarzyszenie zajmuje się lokalnym dziedzictwem, popularyzacją lokalnej historii oraz współpracą na rzecz wspólnych działań społeczności. Od 5 lat zarządza samorządową instytucją kultury. Angażujemy się w różnego typu działania, staramy się budować partnerstwa w zakresie promocji miejscowości, turystyki i interpretacji dziedzictwa.