Pomiń menu

Siedliszcze Wiatrem Podszyte

Działalność związania z podnoszeniem jakości życia prowadzona poprzez edukację ekologiczną i prozdrowotną w formie wykładów i warsztatów oraz indywidualnych sesji z członkami społeczności.
Działalność mająca na celu rewitalizację otoczenia, podnoszenie walorów estetycznych, a tym samym turystycznych wsi Biały Kościół.