Pomiń menu

Sołectwo Chrapowo

Sołectwo Chrapowo czyli Sołtys, Rada Sołecka i grupa mieszkańców gotowych do działania. Razem chcą budować wspólnotę. W działania angażują wszystkich mieszkańców, przyjaciół i znajomych. Aktywnie korzystają z Funduszu Sołeckiego, ale ich plany sięgają dalej. Nadal uczą się angażować, aktywizować i prowadzić dialog z władzami. Chcą stworzyć silną, aktywną, rozwijającą się wspólnotę, współpracować z władzą lokalną w zakresie realizacji inicjatyw i rozwoju sołectwa oraz jego mieszkańców.