Pomiń menu

SOŁECTWO CZARNIECKA GÓRA (Archiwum)

Sołectwo jako organ pomocniczy gminy, dba o lokalną integrację spoleczną. Walczymy z wykluczeniem mieszkańcow, którzy pozbawieni możliwości aktywnego spędzania czasu na terenie sołectwa ( Z powodu braku odpowiedniej infrastruktury: świetlicy, szlaków pieszych, rowerowych, tras historycznych, imprez kulturalnych), narażeni są na choroby związane z depresją lub młodzież z problemami alkocholowymi.