Pomiń menu

Sołectwo Czarże

Funkcja: Sołtys, wraz z radą sołecką działamy w dość dużym sołectwie. Współpraca z OSP, KGW, kołem emerytów na rzecz lokalnej społeczności. Realizacja funduszu sołeckiego.