Pomiń menu

Sołectwo Grzegorzewice

Sołectwo Grzegorzewice (powiat grodziski) w województwie mazowieckim to Mieszkańcy podwarszawskiej wsi reprezentowani przez sołtysa i trzyosobowa Radę Sołecką. Jesteśmy grupą osób, którzy kochają naszą małą Ojczyznę. Sołtyska, miłośniczka lokalnej historii, oraz Rada Sołecka (lokalny przedsiębiorca, przedstawiciel seniorów oraz matka i babcia, kobieta aktywna zawodowo) dbamy o szeroko rozumianą integrację społeczną oraz poczucie bezpieczeństwa Sąsiadów. Aktywnie pozyskujemy środki zewnętrzne na realizację projektów kulturalnych. Walczymy o skuteczność działań prowadzonych przez Urząd Gminy z zachowaniem zasad celowości i gospodarności.
Jesteśmy z Mieszkańcami i dla Mieszkańców. Słuchamy, informujemy, szukamy rozwiązań, uczymy.
Dzięki transparentności podejmowanych działań, nasze zasięgi powiększyły się i obecnie współpracujemy z innymi sołectwami, stowarzyszeniami i lokalnymi przedsiębiorcami. Otwarci na współpracę, sieciujemy lokalną społeczność południowej części gminy Żabia Wola.