Pomiń menu

Sołectwo Jesionka (Archiwum)

Staramy się podejmować działania na polepszenie warunków życia mieszkańców wsi Jesionka poprzez remonty lokalnych dróg, oświetlenia oraz promocji Naszej Małej Ojczyzny.