Pomiń menu

Sołectwo Kal (Archiwum)

Jestem nowo wybranym Sołtysem we wsi Kal. Moje pierwsze kroki to analiza potrzeb mieszkańców i wspólne działanie ze stowarzyszeniem Kal w celu poprawy życia lokalnej społeczności.