Pomiń menu

Sołectwo Krasnogliny--Janusz Czerski (Archiwum)

Działamy na polepszenie warunków życia i kultury wsi Krasnogliny. Między innymi ,remonty lokalnych dróg i oświetlenia, organizowanie życia kulturalnego mieszkańców Krasnogliny, odbudowa świetlicy wiejskiej