Pomiń menu

Sołectwo Krasnogliny i Koło Gospodyń Wiejskich

Sołectwo i Koło Gospodyń Wiejskich Krasnogliny działają na rzecz osób mieszkających we wsi. W tym celu przeprowadzili remont budynku poaustriackiego, który służy celom sportowym, kulturalnym i działalności KGW. Grupa organizuje spotkania dla seniorów oraz różnego rodzaju imprezy dla dzieci i dorosłych. Raz w roku, we współpracy z gminą, organizowany jest dzień sportowy z wieloma różnymi zabawami dla dzieci.