Pomiń menu

Sołectwo Ksawerów Stary (Archiwum)

Mieszkańcy sołectwa Ksawerów Stary zaczęli się aktywizować ponad dwa lata temu. W ubiegłym roku jako grupa nieformalna realizowaliśmy projekt mający na celu integrację mieszkańców. Rozmowy na ogniskach, spotkaniach warsztatowych i wyjazdach wzmocniły więzi i dały poczucie wspólnoty. W tym roku kontynuujemy  spotkania warsztatowe skierowane dla dzieci i mieszkańców. Wspólnie dbamy o porządkowanie działki gminnej, na której mamy zlokalizowany mały plac zabaw. Zaczęliśmy rozmawiać o tym co powinniśmy zmienić w naszej miejscowości aby odpowiadała na nasze potrzeby.