Pomiń menu

Sołectwo Kukowo

Sołectwo Kukowo działa na rzecz rozwoju mieszkańców gminy Olecko. Organizuje różne spotkania kulturalne, sportowe, edukacyjne, które integrują społeczność lokalną, kultywując przy tym tradycje mazurskiej wsi.