Pomiń menu

Sołectwo Niesporowice (Archiwum)

Jestem Sołtysem wsi Niesporowice, chciałabym dużo wprowadzić dobrych zmian we wsi, chce brać czynny udział w szkoleniach oraz organizować je we wsi.