Pomiń menu

Sołectwo Ogrodniki 16-070 (Archiwum)

Sołectwo Ogrodniki jesteśmy małą miejscowością w gminie Choroszcz.Ja  sołtys wsi i nowo wybrana rada sołecka chcemy zintegrować i unowocześnić naszą wieś Ogrodniki.