Pomiń menu

Sołectwo Pawłoszewo Gmina Wołów (Archiwum)

Grupa działa od 2019 r. Poza podstawową aktywnością realizuje zadania własne, pełniąc rolę jednostki pomocniczej Gminy Wołów. Ponadto współpracuje z lokalnymi stowarzyszeniami, pisze wnioski i pozyskuje dofinansowanie do działań. Uczestniczy w szkoleniach i wydarzeniach organizowanych przez Gminę.