Pomiń menu

Sołectwo Stolno

Liderką jest pani Agnieszka Biesiada, sołtyska. Wraz z radnymi i mieszkańcami działają dla innych mieszkańców wsi organizują warsztaty dla dzieci i dorosłych. Starają się rozwijać oraz walczyć o naszą wieś.