Pomiń menu

Sołectwo Ustronie Morskie

Sołectwo Ustronie Morskie, Koło Gospodyń Wiejskich Ustronie Morskie, Komisja Dialogu do spraw Kształtowania Zieleni i ochrony Przyrody.

Sołectwo, KGW oraz Komisja to grupa aktywnych, nieustępliwych mieszkańców Ustronia Morskiego. Komisja na co dzień zajmuje się ochroną przyrody oraz kontrolą nad postępowaniami związanymi z wycinkami drzew, Sołectwo prowadzi eko -inicjatywy, sieje łąki i pracuje nad zagospodarowaniem terenu, KGW zajmuje się integracją i popularyzacją tradycji, organizuje kiermasze, warsztaty, jarmarki. Razem są nie do zatrzymania, pozyskują środki, działają na rzecz wizerunku gminy. W swoje inicjatywy i działania angażują wszystkich mieszkańców, od malucha do seniora, współpracują z organizacjami pozarządowymi i instytucjami. W ubiegłorocznej akcji zostali wyróżnieni nagrodą Super Głos na obronę alei lipowej przed wycinką. W tym roku również działają w ramach eko-inicjatywy. Będą prowadzić zajęcia integracyjne, warsztaty edukacyjne, tworzą strefę relaksu ze ścieżką sensoryczną, zasieją łąkę kwietną i będą kontynuować tworzenie parków kieszonkowych z ogrodami tematycznymi.