Pomiń menu

Sołectwo Wólka Żabna (Archiwum)

Sołectwo Wólka Żabna to jedno z najmniejszych sołectw w gminie Staszów. Aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności.  Jest inicjatorem wielu inicjatyw społecznych w swojej miejscowości  pozyskując środki finansowe  np. z Funduszu Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszenia Integracja i Rozwój w Kielcach czy Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej. Zachęca młodzież do aktywnego działania na rzecz swojego środowiska. W sołectwie działa Młodzieżowa Rada Sołecka, będąca organem doradczym sołtysa  w sprawach dotyczących naszego środowiska.