Pomiń menu

Sołectwo Zapusta

Przede wszystkim chcą zwiększyć świadomość obywatelską i poprawić ich sprawczości działań. Chcą zmieniać to, ponieważ ludzie nie wierzą, że się uda, nie wierzą we własne siły i sądzą że nic z tego nie będzie.