Pomiń menu

SPORT CHALLENGE Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej

Nadrzędnym celem Fundacji jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz inicjowanie i wspieranie działalności sportowej.