Pomiń menu

Spot Radomsko

Stowarzyszenie Spot Radomsko zostało zarejestrowane w grudniu 2020. Chcielibyśmy wykorzystać potencjał naszej zaangażowanej grupy – społeczności internautów -mieszkańców regionu do działań na rzecz naszej małej ojczyzny, działać dla pozytywnej zmiany naszego otoczenia nie tylko wirtualnie. W naszych zasobach jest grupa licząca 30 tys internautów, zarejestrowany tytuł prasowy SpotRadomsko.pl – portal informacyjny. Ważne są działania kulturotwórcze, prospołeczne i integrujące mieszkańców.