Pomiń menu

Stowarzyszenie dzieci i młodzieży Bliżej Marzeń (Archiwum)

Stowarzyszenie Domów dla dzieci i Młodzieży „Bliżej Marzeń” działa przy  Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie.
Centrum  Administracyjne Domów dla Dzieci i Młodzieży jest jednostką organizacyjną Powiatu Sandomierskiego nie posiadająca osobowości prawnej i działającą jako jednostka budżetowa..

Centrum zapewnia obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną placówek opiekuńczo-wychowawczych:

1.Domu dla dzieci i młodzieży nr 1 Łoniów 121

2.Domu dla dzieci i młodzieży nr 2 Łoniów 122

3.Domu dla dzieci i młodzieży nr 3 Łoniów 123

4.Domu dla dzieci i młodzieży nr 4 Łoniów 124

Domy obsługiwane przez Centrum realizują zadania:

1. socjalizacyjne Dom nr. 1, 2,3

2. interwencyjne Dom nr 4. –   Dom dla nastolatek w ciąży jak również dla nastoletnich matek z dziećmi.

Centrum poprzez Domy dla Dzieci i Młodzieży zapewnia całodobową opiekę wychowawczą dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej.