Pomiń menu

Stowarzyszeni Rozwoju Wsi "Promyk Nadziei"

Stowarzyszenie od ponad 15 lat aktywnie działa w lokalnym społeczeństwie organizując między innymi akcje charytatywne, pikniki, wycieczki, zbiórki, konkursy, pokazy i koncerty itp. Nawiązaliśmy kontakty z wieloma partnerami tj. Urząd Marszałkowski, Starostwo, Urząd Gminy, Domy Kultury, służby mundurowe, Fundacja Orlen czy PZU, lokalne i regionalne media oraz wiele innych. Obecnie w stowarzyszeniu działa ok. 40 członków.