Pomiń menu

Stowarzyszenie "Aktywni" (Archiwum)

Nasza działalność oparta jest na współpracy z osobami w wieku 50+. Organizujemy warsztaty twórcze i kulinarne, marsze z kijkami, gimnastykę rekreacyjną, wyjazdy do kina i opery, wycieczki turystyczno – krajoznawcze.