Pomiń menu

Stowarzyszenie AKtywności Obywatelskiej Bona Fides (Archiwum)

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides jest niezależną, niedochodową i niezaangażowaną politycznie organizacją pozarządową. Celem naszej działalności jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego i podnoszenie jakości życia publicznego w Polsce.