Pomiń menu

Stowarzyszenie Baladhora (Archiwum)

Stowarzyszenie istnieje od 2007 roku. Od 1 września 2012 roku Stowarzyszenie „Baladhora” jest organem prowadzącym Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mokrem i to jest jego głównym celem. Zajmuje się przede wszystkim działalnością kulturalną i edukacyjną. Celem stowarzyszenia jest ochrona dziedzictwa kulturowego, miejscowych i regionalnych tradycji, obrzędowości i działalności artystycznej. Prowadzi działalność na rzecz zachowania tożsamości narodowej i religijnej lokalnych mniejszości. Przy Stowarzyszeniu działa zespół śpiewaczy.