Pomiń menu

Stowarzyszenie Blisko

Szeroko rozumiane wsparcie rodzinie, pomoc w powrocie kobietom na rynek pracy, prowadzenie warsztatów i szkoleń z zakresu samorozwoju, przeciwdziałanie wykluczeniu, aktywny czas rodziny, zajęcia dla dzieci