Pomiń menu

Stowarzyszenie Borowik na Rzecz Pomocy PSP (Archiwum)

Stowarzyszenie Borowik zostało powołane na czas nieokreślony i swoją działalność opiera na społecznej pracy członków, nie prowadzi działalności gospodarczej, zajmuję się kreowaniem życia społecznego. Stowarzyszenie realizuje różne cele statutowe które łączy charakter społeczny ukierunkowany na poprawę życia lokalnej społeczności. Głównym obszarem działań jest inicjowanie działań społecznych, aktywizacja społeczności lokalnej, oraz zwiększanie bazy stacjonarnej i infrastruktury przestrzennej. Te i inne wymienione w statucie cele stanowią fundament i kierunek podejmowanych działań przez Borowika. Stowarzyszenie swoje cele realizuje m.in. poprzez organizację szkoleń, kursów, iventów a także wspieranie działań polegających na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu obywateli.